Nu op RTB-Team

Luister mee

Hier vind je onze licentie's die aangevraagd zijn bij de betreffende instanties.

 

 

           

 

 

 

muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Contractant heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de     muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening , studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is niet toegestaan de muziekwerken te (weder) verkopen of verspreiden e.d.